E-Forsyning

8. juli 2021

Årsopgørelse og kvartalsbetaling kan nu ses på E-Forsyning.

Se forbrugernummer og kode på opkrævningen for august.

God sommer 

mvh

Kontoret