Prisforklaring

Det kan være kompliceret at gennemskue, hvordan udregningen af varmeprisen foregår. Derfor har vi lavet en lille guide, der forklarer hvad de forskellige ord betyder og hvordan prisudregningen hænger sammen.

Varmeberegning:
Varmeberegningen er delt op i 3 dele:

1) Administration:
Et enhedsbeløb på 1.875 kr./årligt der er gældende for alle forbrugere. 

Beløbet dækker bl.a. kontoret/afregningssystemet

b) Fast bidrag:
Den faste afgift beregnes ud fra boligens størrelse (BBR m2) og udgør 13,75 kr. pr. m² bolig. Vi indhenter data fra BBR mindst en gang årligt, det er forbrugerens eget ansvar at BBR er korrekt.

c) Variabelt bidrag:
Målerens registrerede forbrug af varmeenergi i MWh (megawatt-timer).

Det dækker varmen i huset, samt opvarmning af det varme vand.

Ved indflytning, er der ikke aftalt andet, bliver beløbet altid anslået ud fra ejendommens tidligere forbrug, men kan altid rettes op hvis der er et øget forbrug.