Betalingsbetingelser

Forfalsdagene er den 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni.

Sidste indbetalingsdag uden tillæg af renter og gebyr er den 5. i forfaldsmåneden.

1. rykkerskrivelse udsendes ca. den 20. i forfaldsmåneden.

2. rykkerskrivelse udsendes ca. den 20. i efterfølgende måned.

Herefter overgår restancen til retslig inkasso uden yderligere varsel.

Girokort kan som sædvanligt også benyttes ved betaling i Sparekassen Kronjylland:

Reg. Nr: 9324 

Kontonr. 0004501535